Åter till förstasidanE-post: info@jltand.se
Plusgiro: 16 08 44-7

 

JLT 95 år

Styrelse

Historik


För att återgå till förstasidan - klicka på JLT-emblemet med S:ta Apollonia


  4 maj 2007 var det fest: JLT 95 och OI 35 år

Jönköpings läns tandläkareförenings (JLT) 95-årsjubileum firades fredag 4 maj 2007 på Elmia i Jönköping tillsammans med Folktandvården i Jönköpings län som hade tandvårdsdag och Odontologiska Institutionen (OI) som samtidigt firade sitt 35-årsjubileum.

Jubileumsdagen hade namnet "Odontologisk länsstämma 2007". Den arrangerades gemensamt av JLT, OI, Folktandvården i Jönköpings län, Jönköpings TT-avdelning och Jönköpings läns Privattandläkarförening.

Fem grupper hade arbetat med jubileumsdagen:

• Styrgrupp, sammankallande: Bengt Olof Hansson

• Program- och postergrupp, sammankallande: Tom Bergendal

• Sponsor- och utställargrupp, sammankallande: Birgit Lindbom

• Festgrupp, sammankallande: Tore Lindhe

• PR-grupp, sammankallande: Sylvia Johansson

Styrgruppen sammanträdde sista gången 24 april.

Se länsstämmans program.