Åter till startsidanE-post: info@jltand.se

 

Aktuellt

Styrelse

Länkar

Historik


För att återgå till startsidan, klicka på JLT-emblemet Apollonia
  År 2001

Av Ingrid Nyman

Personalrummet Utsikten hade så småningom fått byta namn till Solrosen då det första namnet lite missvisande kom att locka allmänheten som hoppades att få beskåda staden från ovan. Solrosen har nu kommit att bli styrelsens fasta punkt och det första mötet för året ägde rum här den 10 januari. 90-årsjubileet var nu den huvudsakliga punkten på programmet. Det beräknades bli en heldag; en kombination av tandvårdsförvaltningens sedvanliga årliga tandvårdsdag med föredrag, en stor sponsorutställning, en posterutställning och en fest på kvällen.

Styrelsemöte igen på Solrosen den 1 mars. Fortsatt samtal om 90-årsfesten men också sådant som var mer näraliggande nämligen vårmöte och årsmöte samt ett brev från Göran Koch där han belyser behovet av en endodontist i länet. Vårmötet skulle bli i Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum och Birgitta Bergendal vidtalades för att berätta om Kompetenscentret för Sällsynta Odontologiska Tillstånd.

Vårmötet ägde rum den 10 maj enligt planerna. Föreningsmötet var ganska kort, därefter presenterade övertandläkarna Birgitta Bergendal och Johanna Norderyd Kompetenscentret och dess verksamhet.

Säsongen avslutades med styrelsemöte på Solrosen den 12 juni. Vårmötet bedömdes som uppskattat och planeringen inför årsmötet fortsatte. Olika föredragshållare diskuterades.

Hösten inleddes på Solrosen med styrelsemöte den 30 augusti. Det hade beslutats att professor Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska Institutet i Stockholm, skulle inbjudas och hon hade tackat ja. Traditionen med gåsmiddag skulle fortsätta. Mäster Gudmunds Källare hade varit mycket uppskattad och vi beslutade beställa där även i år.

Gåsmiddagen och årsmötet ägde rum den 9 november. Vi började med smörgås och årsmöte på Comfort Home Hotel Victoria. Inga nyval gjordes i styrelsen. Ordföranden informerade bl a om planerna på omorganisation inom förbundet. Föredraget som sedan följde hade titeln ”Är lugn och ro endast frånvaro av stress?”. Svaret på frågan var förstås nej och vi fick av Kerstin Uvnäs-Moberg många intressanta exempel på vad som framkallar lugn och ro. Därefter promenad till Mäster Gudmunds Källare och en mycket god gåsmiddag.