Åter till startsidanE-post: info@jltand.se

 

Aktuellt

Styrelse

Länkar

Historik


För att återgå till startsidan, klicka på JLT-emblemet Apollonia
  År 2000

Av Ingrid Nyman

JLT:s styrelse sammanträdde sedan onsdagen den 26 januari 2000 på pedodontiavdelningen där denna planläggning fortsatte. Jämte professor Söderfeldt önskade man inbjuda tandvårdsdirektör Anders Hugoson för en debatt kring ämnet ”Är tandvården ekonomiförgiftad?”. Bland övriga punkter på dagordningen kan nämnas rapporter från kassör, ordförande och VRK-representant, genomgång av föregående årsmöte samt e-mail-frågor. Närvarande var styrelsen utom Per Pettersson och Kjell Törngren, dessutom var Margareta Jonsson från Kvinnliga tandläkarnätverket inbjuden.

Vid nästa styrelsemöte onsdagen den 5 april 2000 då hela styrelsen deltog var huvudpunkten vårmötet med professor Söderfeldt. Beslutades att förlägga mötet till Slottsvillan i Huskvarna samt att förutom tandvårdsdirektören inbjuda några lämpliga politiker. I övrigt rapporter från VRK och kassör, även eventuell höjning av medlemsavgiften föreslogs. Tillgångarna uppgick till ca 136 000 kr. Även denna gång togs e-mail-frågan upp.

Fredagen den 5 maj hölls så mötet med Björn Söderfeldt som talare. Ämnet ”Är tandvården ekonomiförgiftad?” var högaktuellt och intresseväckande och den efterföljande debatten blev livlig. Förutom professor Söderfeldt deltog förvaltningsdirektören Anders Hugoson, en panel av kollegor; Börje Vickberg, Birgitta Bergner och Anna Arvidsson samt flera mötesdeltagare. Engagemanget från inbjudna politiker upplevdes dock som mindre än vad man förväntat sig. Vid föreningsmötet som hölls i anslutning valdes George Estlander till STF:s kollegahjälp.

Säsongens sista styrelsemöte ägde rum på pedodontiavdelningen den 5 juni 2000. Vårmötet utvärderades, man kunde konstatera att det var mycket välbesökt men att debatten inte blev riktigt vad man hoppats på. Vidare började planeringen av höstens gåsmiddag och man gjorde även en utblick mot år 2002. Föreningen skulle då fylla 90 år och detta ville man förstås högtidlighålla.

Höstens första styrelsemöte hölls den 22 augusti i det för pedodonti- och ortodonti-avdelningarna gemensamma personalrummet i Odontologiska Institutionens nya lokaler i Rosenlunds Vårdcentrum. Lena Olson närvarade som ersättare för Kjell Törngren som drabbats av ohälsa och önskade avgå. Man fortsatte med ovanstående punkter. Tony Axéll hade tackat ja till att medverka vid gåsmiddagen. Föreningens 90-årsjubileum skulle troligen komma att, i samråd med Anders Hugoson, sammanslås med årets tandvårdsdag.

Ytterligare en ny lokal kom till användning vid nästa styrelsemöte den 27 september, nämligen personalrummet Utsikten högst upp i Rosenlunds Vårdcentrum. Fortsatt planläggning av ovanstående evenemang samt bl a resonemang kring ett brev från respektive ordföranden i TT och PT centralt angående principerna för förbundets verksamhet.

Den 10 november var det dags för årsmöte med gåsmiddag igen. Ur protokollet kan nämnas att Lena Olson invaldes i styrelsen, i övrigt omval. George Estlander informerade om de planer som föreligger angående omorganisation inom STF. Föreningsmötet liksom föredraget var förlagt till Sofiagården på Kapellgatan i Jönköping och inleddes vid lunchtid med smörgås. Ämnet var precancer och äldres munhälsa. Uppskattad föreläsare var Tony Axéll, en skicklig och humoristisk föreläsare som också underhöll åhörarna med vacker pianomusik. Efter detta promenerade allesammans till den närbelägna Mäster Gudmunds Källare för att avnjuta den traditionella gåsmiddagen. Även medlemmarnas respektive var inbjudna. Det blev en verkligt trevlig kväll där Tony fortsatte att roa med visor vid bordet.