Åter till startsidanE-post: info@jltand.se

 

Aktuellt

Styrelse

Länkar

Historik


För att återgå till startsidan, klicka på JLT-emblemet Apollonia
  År 1998

Av Ingrid Nyman

Verksamheten för året inleddes med ett styrelsemöte den 11 februari på pedodontiavdelningen, O I. Då det fanns planer på ett vårmöte som skulle bli gemensamt för både länsföreningen, tjänstetandläkaravdelningen och privattandläkaravdelningen hade TT-avdelningens ordförande Tommy Sjöbäck inbjudits till mötet. Man funderade över olika ämnen för ett föredrag och fastnade i första hand för maskinell rotkanalsrensning. Claes Reit skulle kunna bli lämplig föreläsare. Bland övriga frågor på dagordningen noteras bl samtal om olika namn inför komplettering av styrelse och valnämnd.

Nästa styrelsesammanträde var den 10 mars, lokal som ovan. Planeringen av vårmötet fortsatte. Man höll fast vid tidigare förslag om ämne och föreläsare och gick vidare med sponsorer och utskick av kallelse. Brunstorps Wärdshus–Warpa Skans kunde vara lämpliga lokaler. Valnämnden hade föreslagit att Birgit Lindbom, Gränna skulle kunna väljas in i styrelsen, lämpligen vid nästa föreningsmöte. Claes-Göran Reibring meddelade att han önskade dra sig tillbaka. Styrelsen beslutade att Per Pettersson skulle bli ensam firmatecknare.

Ytterligare ett styrelsemöte behövdes för att färdigställa planeringen inför vårmötet, detta ägde rum 14 april, lokal som ovan.

15 maj var det så dags för det gemensamma vårmötet. Det hölls i vacker miljö på Warpa Skans i Huskvarna. Vid föreningsmötet invaldes Birgit Lindbom i styrelsen. Vidare togs bl a frågan om att försöka få en endodontist till Jönköping upp till diskussion med tandvårdschef Anders Hugoson. Inbjuden talare var endodontisten Claes Reit och även företrädare för olika system för maskinell rotkanalsrensning fanns med. En läcker skaldjursbuffé avslutade kvällen.

Därpå sammanträdde styrelsen den 1 september på Restaurang Amalia i Gränna. Vårmötet utvärderades, det var välbesökt och det var genomgående positiva omdömen. Utgifterna bedömdes som acceptabla. Christina Ejmefors önskade avgå ur VRK och man får börja söka efter en efterträdare. Årsmöte senare på hösten började också planeras. Man tänkte sig ett föredrag, helst av Peter Nilsson, klinikchef på avdelningen för käkkirurgi samt gåsmiddag.

Vid nästa styrelsemöte den 7 oktober fortsatte planeringen för val till olika styrelseposter och förberedelser för årsmötet med tillhörande middag. Vissa ekonomiska frågor diskuterades också.

Årsmöte 1998 hölls fredagen den 20 november på Mäster Gudmunds Källare i Jönköping. Efter inledande samling med smörgås och kaffe hölls årsmötesförhandlingar med sedvanliga punkter. Mötesfrågor var bl a inval av Ingrid Nyman som ledamot i Västra Regionens Kursnämnd, tillika styrelseledamot i Jönköpings Läns Tandläkareförening. De ledamöter som stod i tur att avgå omvaldes. Paus med frukt följde och därefter föreläste docent Peter Nilsson under rubriken ”Käkkirurgi idag och i framtiden”. På ett fascinerande sätt visade han med ett rikhaltigt bildmaterial hur patienter som var svårt vanställda pga trauma, sjukdom eller utvecklingsrubbningar kunde hjälpas till förvånande bra utseende och funktion. Föreläsningen rönte mycket stor uppskattning. Sedan följde gåsfest på traditionellt vis med både svartsoppa, stekt gås med tillbehör samt äppelkaka med vaniljsås och kaffe.