Åter till startsidanE-post: info@jltand.se

 

Aktuellt

Styrelse

Länkar

Historik


För att återgå till startsidan, klicka på JLT-emblemet Apollonia
  År 1997

Av Ingrid Nyman

Styrelsen bestod under året av Bengt Olof Hansson ordförande, Kent Wendelström sekreterare, George Estlander, Per Pettersson, Kjell Törngren och Claes-Göran Reibring. Föreningens verksamhet inleddes 1997 med ett styrelsemöte den 17 februari i pedodontiavdelningens lokaler på Odontologiska Institutionen på Barnarpsgatan. Man planerade bl.a. för ett föreningsmöte i syfte att informera om en central organisationsutredning samt för jubileumsfirande senare under året.

Ovan nämnda föreningsmöte ägde rum den 13 mars. Sveriges Tandläkarförbund skulle lägga fram ett principförslag om en ny framtida organisation vid en extra kongress senare samma månad och föreningsmedlemmarna skulle beredas tillfälle att ta del av och diskutera detta. Mötet hölls på Eurostop och kaffe och smörgås serverades under kvällen. Den nya organisationen skulle komma att innebära att förbundet i större utsträckning än dittills skulle delas upp i en PT-del och en TT-del. Mötets majoritet föredrog att det dittillsvarande systemet med ett enat förbund skulle bestå.

Den 24 mars hade man nästa styrelsemöte. Man hade bl.a. då färdigställt en inventarieförteckning över föreningens ägodelar och man fortsatte planeringen för det kommande firandet av föreningens 85-åriga historia. De framstående kollegorna övertandläkarna Dan Lundgren och Sture Nyman hade vidtalats att medverka.

Styrelsemöte ägde återigen rum den 2 juni, man var denna gång på restaurang Trottoaren i Jönköping. Förvaring av föreningens äldre ägodelar samt jubileet som skulle firas efter sommaren ingick bland de aktuella frågorna.

Vid ett möte den 2 september färdigställde styrelsen planerna för föreningens 85-årsjubileum och man hade sedan ett telefonmöte den 14 september med anledning av det kommande fullmäktigemötet i Västra Regionföreningen.

Jönköpings Läns Tandläkareförening firade sitt 85-årsjubileum med föreläsning på Stadsbiblioteket fredagen den 19 september och festmiddag på Stora Hotellet lördagen den 20 september. De båda framstående parodontologerna Sture Nyman och Dan Lundgren hade engagerats. Den förre berättade på sitt karaktäristiska sätt om broprotetik på kraftigt reducerade restbett och den senare föreläste om membranteknik och implantatbroar. På lördagskvällen avnjöts löjrom, strutsfilé och limeparfait och därefter var det dans till orkester.

Styrelsen sammanträdde sedan den 14 oktober. På dagordningen stod bl.a. en uppsummering av jubileumsfestligheterna, planering för kommande årsmöte och rapport från representanten i Västra Regionens Kursnämnd, Christina Ejmefors. Styrelsen hade vid flera tillfällen tidigare haft funderingar kring hur man skulle sköta förvaringen av föreningens tillhörigheter. Nu hade tandvårdschefen Anders Hugoson i festtalet vid jubileet lovat att föreningen skulle få en vrå i det planerade nya biblioteket, detta välkomnades.

"Odontologisk radiologi - en strålande specialitet", detta var titeln på det föredrag som den nyblivne chefen för avdelningen för odontologisk radiologi, Lennart Flygare, höll vid årsmötet den 18 november på Eurostop. Han belyste bl.a. följande frågor: "Hur kan modern radiologisk teknik användas för utredningar inom det orofaciala området" samt "Vilken nytta har allmäntandläkaren av undersökningar som görs med hjälp av modern teknik?" De för ett årsmöte sedvanliga punkterna fanns förstås också med på dagordningen, däribland styrelseval. Till ordförande valdes Bengt Olof Hansson (2 år), Till vice ordförande valdes George Estlander (1 år). Övriga ledamöter (2 år): Per Pettersson, Claes-Göran Reibring och Anna Arvidsson. Övriga ledamöter (1 år): Kent Wendelström, Christina Ejmefors och Kjell Törngren. Revisorer: Per Ehrlington och Eva Bengtsson. Smörgås och kaffe serverades.